Omgevingsvergunning, en nu?

Aandachtspunten

  • Vergunningvoorwaarden
  • Bezwaarperiode
  • Meldingen

Als u een omgevingsvergunning heeft, kunt u starten met bouwen. Is de omgevingsvergunning voor het slopen, kappen of aanleggen dan moet u de bezwaarperiode afwachten. Let op de voorwaarden bij de vergunning!

Er kan tot 6 weken na publicatie van de verleende omgevingsvergunning bezwaar gemaakt worden. Alleen bouwen kan meestal wel meteen starten, maar dit is op eigen risico. Informeer om het zeker te weten bij de gemeente. 

Te melden momenten bouw

  • Start bouw
  • Uitzetten
  • Heiwerk
  • Betonstorten
  • Gereedmelding

Het is ook altijd verstandig uw buren in te lichten over de start bouw, heiwerk en eventuele andere overlast gevende bouwactiviteiten. Indien er een risico is op schade aan gebouwen in de omgeving, is het verstandig een vooropname te laten maken.

De toezichthouder zal tijdens de bouw geregeld langskomen om een bouwcontrole uit te voeren. Ook wordt er een afcontrole uitgevoerd. Na gereedmelding en afcontrole kunt u het bouwwerk in gebruik nemen.

Wijzigen bouwplan

Indien u een kleine wijziging (bijvoorbeeld gewijzigde gevel of plattegrond) wilt doorvoeren op een reeds verleende omgevingsvergunning, kunt u een verzoek samen met de gewijzigde tekeningen opsturen naar de gemeente. Vermeld in het verzoek wat de wijziging betreft.

Indien het bouwplan door de wijziging groter wordt, of er verandert erg veel, dan is meestal een nieuwe aanvraag nodig.

Geldigheid vergunning

Een omgevingsvergunning is geldig totdat het werk is uitgevoerd of totdat de vergunning wordt ingetrokken. Dit is onder meer als u na langere tijd (3 jaar) nog niet aan het bouwen bent of de bouw gedurende langere tijd stil ligt.

De vergunning wordt nooit meteen ingetrokken, u krijgt eerst een voornemen tot intrekking, waarbij u de gelegenheid krijgt te reageren.

 

Uw afvalkalender voortaan digitaal

Gemeente Westvoorne werkt met de AfvalWijzer. Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Bouwen & slopen > Omgevingsvergunning, en nu?