Landgoed Olaertsduyn Rockanje

Dit item is verlopen op 15-01-2016.

Herontwikkeling

Sinds 2005 is met eigenaar Laurens gesproken over herontwikkeling van het landgoed Olaertsduyn.

In de plannen werd op het landgoed een woonzorgcomplex gebouwd met circa 100 zorgeenheden. Laurens en de gemeente hebben hiervoor een intentieovereenkomst gesloten, waarin is vastgelegd dat het plan nog verder zou worden uitgewerkt.

Stand van zaken

Ondanks de vele gesprekken de afgelopen jaren is er geen overeenstemming met Laurens bereikt over een concreet plan voor herontwikkeling. Recent heeft Laurens aangegeven dat de uitwerking van een haalbaar plan binnen de randvoorwaarden, zoals die in de intentieovereenkomst zijn vastgelegd, ook niet meer mogelijk is. Laurens heeft daarbij aangegeven dat zij de exploitatie van het conferentieoord staakt en zich beraadt op de toekomst voor wat betreft het eigendom van het landgoed.

Omdat herontwikkeling op basis van de plannen van Laurens niet meer aan de orde is heeft het college besloten om de intentieovereenkomst voor herontwikkeling te ontbinden.

Verder vervolg

Beƫindiging van het project betekent niet dat herontwikkeling van het landgoed definitief van de baan is. Als gemeente blijven wij open staan voor gesprekken over een nieuwe invulling. Hierbij is, wat ons betreft, de duurzame instandhouding van het landgoed uitgangspunt. Over eventuele verdere voorwaarden en uitgangspunten zullen wij een standpunt innemen op het moment dat zich een concreet nieuw initiatief voordoet.

Wilt u meer informatie?

Wanneer u nog vragen hebt of meer informatie wilt over het project Olaertsduyn, dan kunt u contact opnemen met de gemeentelijk projectleider Henk Jan Solle via het Servicepunt Westvoorne op telefoonnummer 14 0181.

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 is gemeente Westvoorne gestart met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Nieuws