Handboek kwaliteitsverbetering buitengebied

Dit item is verlopen op 30-09-2017.

Werken aan de polders
Op 5 juli 2016 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Westvoorne 2030 vastgesteld. In januari van dit jaar is deze nog aangevuld voor een deel van de Annapolder. De Omgevingsvisie geeft op hoofdlijnen onder andere het ruimtelijk beleid voor de lange termijn.
 

Als uitwerking van de Omgevingsvisie is de afgelopen periode voor de zeekleipolders en de zanderijen gewerkt aan een Handboek kwaliteitsverbetering. Dit Handboek is bedoeld om inwoners en andere initiatiefnemers te ondersteunen in de uitwerking van concrete bouw- of inrichtingsplannen. Het Handboek geeft geen verplichtingen. Wel geeft het voorbeelden en suggesties voor hoe uw woning, bedrijf of tuin er uit zou kunnen zien. Ons doel is met het Handboek handvaten te geven die helpen om extra kwaliteit toe te voegen aan onze mooie gemeente.

Vaststelling Handboek

Burgemeester en wethouders maken hierbij bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 18 april 2017 het Handboek kwaliteitsverbetering buitengebied heeft vastgesteld.

Het vastgestelde Handboek ligt vanaf heden voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. Ook is het Handboek online te bekijken op www.westvoorne.nl. Wij nodigen u van harte uit om het Handboek te gebruiken bij de uitwerking van bouw- of inrichtingsplannen in het buitengebied.

Verwerking in het omgevingsplan Buitengebied Westvoorne

Het Handboek wordt onder andere verwerkt in het omgevingsplan Buitengebied Westvoorne. Dit omgevingsplan vervangt alle op dit moment geldende bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen voor het landelijk gebied van onze gemeente. Het omgevingsplan stellen we samen met de gemeente Brielle op.  In het omgevingsplan wordt een koppeling gelegd tussen bouwmogelijkheden en eventuele functieveranderingen en het Handboek. Het Handboek vormt daarbij het kader op basis waarvan afwegingen worden gebaseerd. Het voorontwerp van het omgevingsplan Buitengebied wordt later dit jaar in procedure gebracht. 
 

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 is gemeente Westvoorne gestart met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Nieuws