Nieuwe minicontainers

In februari 2019 hebben de inwoners die voor de inzameling van hun huishoudelijk afval gebruik maken van een minicontainer een brief ontvangen over een aantal zaken die gaan veranderen. Zo is gemeld dat de grijze minicontainer voor restafval wordt vervangen door een kleinere, dat men  een minicontainer krijgt voor de inzameling van oud papier en karton (OPK) en men een gratis minicontainer voor het inzamelen van plastic-/metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) kan aanvragen alsmede tegen betaling een extra minicontainer voor restafval. 

Het aanvragen van de (gratis) PMD-container en/of een extra restafvalcontainer kan uitsluitend via het formulier.

Alle nieuwe minicontainers in onze gemeente worden voorzien van een chip.
Primaire doel daarvan is dat de minicontainer, behorend bij uw adres, wordt herkend. Zonder deze chip wordt de minicontainer niet geleegd. In het kader van beheer leidt de toepassing van chips daarnaast ook tot een actuele en betrouwbare administratie, noodzakelijk in het kader van de gemeentelijke afvalstoffenheffing.


Waarom krijgt u nieuwe minicontainers 

De vervanging van alle restafvalcontainers is één van de maatregelen waartoe de gemeenteraad heeft besloten om nog meer van ons huishoudelijk afval te scheiden. Het belang van afvalscheiding voor onze samenleving is groot. Momenteel bevat ons restafval nog teveel afvalstoffen die geschikt zijn voor hergebruik en/of recycling. Het beleid van de gemeente is gericht op het meer sturen op het scheiden van afval en het ontmoedigen van het ontstaan van restafval.

Inzameling

Het inzamelschema voor Restafval, GFT-afval en PMD wijzigt niet.
De inzameling van OPK via de nieuwe minicontainers start vanaf 16 april 2019.
OPK wordt éénmaal per vier weken aan huis ingezameld. Dat gebeurt steeds na de inzamelronde voor GFT-afval. De exacte data vindt u in onze digitale afvalkalender, onderdeel van de AfvalWijzer. Vanwege de start van de inzameling van OPK met minicontainers wordt (voor de eerste inzamelronde) eenmalig nog een papieren afvalkalender aan huis toegestuurd.

Papiercontainers

Op basis van praktijkervaringen bij andere gemeenten is ervoor gekozen aan alle huishoudens een papiercontainer te verstrekken. Doel is om oud papier uit het restafval te halen zodat het papier hergebruikt kan worden. Een aparte container voor papier heeft bewezen dat het afvalscheidingsresultaat aanzienlijk verbetert.

Is de papiercontainer te groot óf wordt die niet gebruikt, dan kan deze vanaf 1 juli 2019 worden omgewisseld voor een kleinere dan wel worden ingeleverd. Dit gaat via dit formulier.

Overigens kunnen ook de minicontainers voor GFT en PMD op elk gewenst moment worden gewisseld (van klein naar groot of andersom) en kan (tegen betaling) een extra restafval-container van 140 liter worden aangevraagd.

Ondergrondse afvalcollectors

Voor de inwoners die gebruik maken van een ondergrondse afvalcollector verandert er (nog) weinig. Oud papier en karton worden niet langer aan huis ingezameld. Onderzocht wordt op welke locaties we mogelijk een ondergrondse papiercollector kunnen plaatsten. Blijkt dat mogelijk, dan wordt die in de 2e helft van 2019 geplaatst. 
Plastic-/Metalen verpakkingen en Drankenkartons kunt u nog steeds 1x per twee weken aanbieden via de Plastic Heroes-zak. Onderzocht wordt of ook voor deze afvalstroom een ondergrondse collector (eveneens in de 2e helft van 2019) kan worden geplaatst.

Oud papier en karton kan ook worden ingeleverd in de magazijncontainer bij enkele verenigingen of op de milieustraat in Oostvoorne. PMD kunt u alleen inleveren op de milieustraat.


 
 

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 is gemeente Westvoorne gestart met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Afval & Grofvuil > Nieuwe minicontainers