Nieuw Olaertsduyn Rockanje

Sinds eind 2015 is verkennend gesproken met een nieuwe initiatiefnemer voor herontwikkeling. In de plannen van de initiatiefnemer blijft het monumentale landgoed, inclusief het landhuis, behouden. Het bestaande gebouw van het conferentieoord wordt gesloopt. Op deze plek wordt een nieuw gebouw neergezet. In dit gebouw komt een hotel in het luxe segment, met daarbij een wellnesscomplex en diverse andere bij een hotel behorende voorzieningen. Het landhuis Olaertsduyn is integraal onderdeel van het hotelplan.

Principestandpunt gemeente

Burgemeester en wethouders staan in principe positief tegenover dit nieuwe initiatief. We zien het als een goede mogelijkheid om een passende functie te vinden voor het landgoed, nu het gebruik als volkshogeschool is vervallen en ook de eerdere plannen voor herontwikkeling tot een woonzorgcomplex niet haalbaar bleken. 

Wij vinden het belangrijk dat het landgoed Olaertsduyn, inclusief het landhuis, als geheel in stand wordt gehouden. De herontwikkeling van de locatie van het voormalige conferentieoord moet hieraan bijdragen. De nieuwe functie moet ook zorgen dat het landgoed in de toekomst op een goed kwaliteitsniveau wordt beheerd en openbaar toegankelijk blijft. Een laatste belangrijk uitgangspunt is dat een herontwikkeling past in de omgeving, rekening houdend met de bestaande gebruiksmogelijkheden. 

Wat gaat er nu gebeuren?

Daadwerkelijke start van herontwikkeling is op dit moment nog niet aan de orde. Diverse zaken moeten eerst worden uitgewerkt, waaronder de opzet van het hotelcomplex zelf. Op basis van de uitgewerkte opzet wordt dan ook de eventuele impact op de omgeving in beeld gebracht. Het initiatief past niet binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan. Ook het bestemmingsplan moet eerst dus nog worden aangepast.

De komende tijd werken we met de initiatiefnemer aan de verdere uitwerking van de planopzet. Streven is om in de eerste helft van 2018 een conceptopzet gereed te hebben, waarna het gesprek gestart kan worden over het vastleggen van de afspraken over de realisatie in een overeenkomst. 
 

Archief

Uw afvalkalender voortaan digitaal

Gemeente Westvoorne werkt met de AfvalWijzer. Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Projecten > Nieuw Olaertsduyn Rockanje