Kappen

Kappen bomen

Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag de houtopstanden met duurzame boomsoorten (als gewone beuk, eik, paardenkastanje en linde), te vellen of te doen vellen, in de openbare ruimte en op percelen van de woning of het gebouw, met een stamdiameter groter dan 0,5 meter op 1,3 meter hoogte van het maaiveld.

De voorwaarden voor het kappen zijn ook opgenomen in de APV

Uitzondering

Er zijn uitzonderingen. Staan de bomen buiten de bebouwde kom? En zijn het 20 stuks of meer bomen? Dan is de boswet van toepassing. Er is dan een melding inzake de boswet nodig. Op het LNV loket kunt u meer informatie vinden. Ook de provincie heeft een  informatiebrochure gemaakt.

De boswet is ook van toepassing voor het vellen van bosplantsoen waarvan de omvang groter is dan 10 are (1000 m2).

Aanvragen kapvergunning kan via het Omgevingsloket.

Meten van de doorsnede

Hieronder ziet u hoe u de doorsnede van de boom kan meten. Bij een boom met een diameter van 0.5m is de omtrek ongeveer 1.6m.

Hoe de diameter van de boom te meten?

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 is gemeente Westvoorne gestart met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Kappen