Intrekking van omgevingsvergunningen

In december 2004 heeft het gemeentebestuur van Westvoorne beleid gepubliceerd over de intrekking van bouwvergunningen. In dit beleid was informatie te vinden over de termijn waarbinnen een bouwvergunning kon worden ingetrokken en welke afweging hierbij werd gemaakt. Door de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de bouwvergunning komen te vervallen en is deze geïntegreerd in de meeromvattende omgevingsvergunning. De wijziging in de wet heeft ook gevolgen voor het beleid.

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 is gemeente Westvoorne gestart met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Informatie