Voorbereidingsbesluit Stationsweg 43-47 in Oostvoorne (2019)

Status: geheel in werking vanaf 2 oktober 2019

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de gemeenteraad op grond van artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 25 september 2019 heeft verklaard dat een herziening wordt voorbereid van het bestemmingsplan “Dorpsgebied Oostvoorne”. De herziening ziet op het perceel Stationsweg 43-47 Oostvoorne, één en ander zoals staat aangegeven op de bij dit voorbereidingsbesluit behorende verbeelding (kaart).

Het voorbereidingsbesluit ligt vanaf heden ter inzage. Het voorbereidingsbesluit is digitaal te raadplegen op ro-online via www.ruimtelijkeplannen.nl. De IMRO-code van het voorbereidingsbesluit is NL.IMRO.0614.1209vbStat4347-0100.  U kunt een papieren versie van het voorbereidingsbesluit inzien bij het Servicepunt in de hal van het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 6 in Rockanje. 

Te downloaden:

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 is gemeente Westvoorne gestart met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Bestemmingsplannen > Geldende plannen