Sanering glastuinbouw Westvoorne 2018

status: geheel onherroepelijk in werking

Met het bestemmingsplan zijn bij twee in het buitengebied gelegen locaties de mogelijkheden voor het uitoefenen van een glastuinbouwbedrijf wegbestemd. Ter compensatie hiervoor wordt op een locatie de bouw van een nieuwe woningen toegestaan.  
De volgende locaties zijn in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen:
-    Ziekewei 14/16 Rockanje, i.c.m. Waterbospad ongenummerd Rockanje;
-    Rondeweiweg 12 Rockanje. 

Het bestemmingsplan is op 24 april 2018 door de gemeenteraad vastgesteld en op 28 juni 2018 onherroepelijk in werking getreden.

Het bestemmingsplan is ook te bekijken via de website RO-Online.

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 is gemeente Westvoorne gestart met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Bestemmingsplannen > Geldende plannen