Fazantenlaan Oostvoorne

De voormalige agrarische gronden tussen de Patrijzenlaan, Fazantenlaan en de Van der Meerweg zijn reeds lange tijd aangewezen als toekomstige woningbouwlocatie. Tot enkele jaren terug is ook gewerkt aan de voorbereiding van een concreet project. In 2014 is echter besloten de uitwerking op basis van de tot dan toe gehanteerde uitgangspunten stop te zetten. Dit omdat geen sprake meer was van een haalbare ontwikkeling.

De locatie is echter nog altijd aangewezen als toekomstige bouwlocatie. Het gaat dan om ontwikkeling voor de periode 2020 en verder. Op welke manier aan dit bouwvoornemen invulling wordt gegeven is op dit moment nog niet bekend. Een verkenning van het beoogde programma (aantallen en typen woningen) wordt op korte termijn gestart. Op 5 juni 2019 heeft het college een hernieuwd voornemen bekend gemaakt dat wordt gestart met de voorbereiding van planuitwerking. 

De 26 bestaande seniorenwoningen aan de Patrijzenlaan (eigendom van het Woonbedrijf Westvoorne) zijn verouderd. De bestaande woningen worden op termijn gesloopt en vervangen door nieuwe sociale huurwoningen. Er is geen directe relatie tussen deze herontwikkeling en het project Fazantenlaan.

Archief

Uw afvalkalender voortaan digitaal

Gemeente Westvoorne werkt met de AfvalWijzer. Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Projecten > Fazantenlaan Oostvoorne