Brandveilig gebruik

 

De term gebruiksvergunning is komen te vervallen. Dit heet nu een omgevingsvergunning voor het ingebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk. De gebruiksmelding bestaat nog wel.

 

Aanvragen omgevingsvergunning voor gebruik/ gebruiksmelding

Vergunningen voor gebruik worden afgegeven voor onder andere zorginstellingen, bedrijven, winkels, openbare gebouwen, evenementen en feesttenten.
De gebruiksbepalingen in de vergunning hebben betrekking op brandveiligheid. Denk hierbij aan toegankelijk houden van vluchtwegen, de aanduiding van vluchtwegen, de goede werking van alarminstallaties, het goed functioneren van noodverlichting, het onmiddellijk voorhanden hebben van blusmiddelen en andere maatregelen om brand en ongevallen bij brand te voorkomen en te beperken. Op basis van de vergunningaanvraag controleert de gemeente en de brandweer in een inspectiebezoek of aan de brandveiligheidseisen is voldaan.

Deze vergunning is voornamelijk bedoeld voor instellingen / bedrijven. Maar ook voor woningen is brandveiligheid belangrijk. De eisen staan in het bouwbesluit en de bouwverordening. De gemeente kan op grond van de woningwet verplichten om voorzieningen te treffen indien een woning (of ander gebouw) niet aan de eisen voldoet.

Eisen

Voor het brandveilig gebruiken van een bouwwerk, moet u voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit en de bouwverordening. Tevens moet u zich altijd houden aan de algemene voorschriften uit het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit). Voor de meer risicovolle soorten gebruik (zie hieronder) moet u bovendien een omgevingsvergunning voor gebruik aanvragen.

 

Omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een bouwwerk

U heeft een omgevingsvergunning voor gebruik nodig voor:

  • Een gebouw waarin nachtverblijf wordt geboden aan meer dan 10 personen. Het gaat bijvoorbeeld om een verzorgingshuis, psychiatrische inrichting, verpleeghuis, hotel, motel, pension, opvangcentrum of kampeerboerderij.
  • Een gebouw waarin dagverblijf wordt geboden aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar of met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Het gaat bijvoorbeeld om een kinderdagverblijf, voor- en naschoolse opvang, peuterspeelzaal of onderwijs voor kinderen jonger dan 12 (basisschool).

De aanvraag kunt u bij de gemeente doen. Dus niet meer zoals voorheen bij de brandweer.

Gebruiksmelding

Voor het gebruik van een aantal soorten bouwwerken kunt u volstaan met het doen van een gebruiksmelding. Het gaat om de volgende situaties:

  • Een gebouw waarin verblijf wordt geboden aan meer dan 50 mensen. Het gaat bijvoorbeeld om een school, bankgebouw, kantoor, winkel, kerk, congrescentrum, restaurant, kantine, museum, sportgebouw loods, stal of tuinbouwkas.
  • In een een gebouw waar kamergewijze verhuur plaatsvindt.
  • Als een beroep is gedaan op gelijkwaardigheid als bedoeld in artikel 1.4 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken.

De gebruiksmelding kan zelfstandig of tegelijk met een aanvraag om omgevingsvergunning worden ingediend bij de gemeente.

Brandveiligheidsregels

Op 1 november 2008 zijn nieuwe brandveiligheidsregels ingegaan. Als u op deze datum al een gebruiksvergunning hebt, of voor deze datum een gebruiksvergunning hebt aangevraagd, hoeft u geen nieuwe gebruiksvergunning aan te vragen of nieuwe gebruiksmelding te doen.
 

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 is gemeente Westvoorne gestart met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Bouwen & slopen > Brandveilig gebruik