Beschermd dorpsgezicht Ontginningen Voornes Duin

Op 27 september 2017 heeft het Rijk het besluit bekend gemaakt dat een deel van ons duingebied is aangewezen tot beschermd dorpsgezicht. Een beschermd dorpsgezicht wordt door het Rijk aangewezen op grond van de Monumentenwet. 

Het Rijk stelt dat dit deel van onze duinen een zeer waardevol duincultuurlandschap is, uniek in Nederland. Het bijzondere karakter van het gebied wordt onder andere gevormd door de nog duidelijk in het landschap zichtbare (restanten van) diverse ontginnings- en gebruikssporen. Door de aanwijzing als beschermd dorpsgezicht is bescherming van het culturele erfgoed in dit gebied beter mogelijk.

Onze gemeenteraad heeft in het kader van de voorbereiding van het besluit een negatief advies over het voornemen tot aanwijzing gegeven en verzocht om af te zien van de aanwijzing. Het Rijk heeft desondanks besloten om het gebied wel aan te wijzen tot beschermd dorpsgezicht.

Tegen het besluit tot aanwijzing zijn 36 bezwaarschriften ingediend, ook de gemeente heeft bezwaar gemaakt. Op 31 januari 2018 is de beslissing op de ingediende bezwaarschriften verstuurd. Alle bezwaarschriften zijn ongegrond verklaard en het besluit is ongewijzigd in stand gelaten.

Tegen de beslissing op bezwaar kon beroep worden ingesteld bij de rechtbank. De gemeente heeft beroep ingesteld.Op 24 mei 2019 heeft de rechtbank het beroep ongegrond verklaard en het aanwijzingsbesluit in stand gelaten. 

Over de verdere stappen die we als gemeente kunnen nemen is nog geen standpunt ingenomen.

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 is gemeente Westvoorne gestart met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Beschermd dorpsgezicht Ontginningen Voornes Duin