Basisadministraties

 

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Wat is het?

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is een nieuwe registratie die door de Rijksoverheid aan de gemeenten wordt opgelegd. Het woord Basisregistratie verwijst naar het verplicht gebruik door alle overheidsinstanties, zij gebruiken straks allemaal dezelfde standaard “basis” gegevens. Sinds 16 juli 2010 is de Gemeente Westvoorne aangesloten op de Landelijke Voorziening BAG. Dit betekent dat de Gemeente aan de kwaliteitseisen voldoet op het gebied van de Adres en Gebouw gegevens die verplicht moeten worden opgenomen in de BAG.

Doel

Het streven is dat eind 2010 alle gemeenten zijn aangesloten op de landelijke voorziening. Daarna start de verplichting van het gebruik van deze gegevens. De achterliggende gedachte is dat daarna niet meer verschillende adressen voor verschillende gebouwen kunnen bestaan bij de overheid. De Rijksoverheid legt met de Wet BAG op dat alle gegevens rond adressen en gebouwen eenmalig op een zelfde manier worden geregistreerd door Gemeenten. Om vervolgens meervoudig gebruikt te worden door alle andere overheidsinstellingen.

zijnoot

In de gemeentelijke basisadministratie bent u als wonende ingeschreven op de Straat 3. Wanneer u uw gegevens opvraagt bij het kadaster krijgt u echter te horen dat het adres eigenlijk de Straat 3a of 5 is. Het verplichte gebruik van de BAG door alle overheidsinstellingen maakt een einde aan dit soort situaties.

Inhoud

In de BAG worden alle gegevens geregistreerd rond adressen en gebouwen. Voor de precieze inhoud verwijzen wij u door naar website van het ministerie. Belangrijk is dat alle informatie die in de BAG staat gebaseerd is op brondocumenten. Deze moeten ook verplicht worden opgenomen bij het betreffende gegeven. Alle gebruikers, overheden, bedrijven en burgers hebben te allen tijde inzicht in de besluiten die ten grondslag liggen aan de gegevens die landelijk worden verspreid door de BAG. Wanneer er onduidelijkheid of twijfel is over een gegeven, bijvoorbeeld een adres, zijn gebruikers verplicht dit te melden en dient er een onderzoek te worden gestart om de juiste gegevens boven tafel te krijgen.

Het stelsel van Basisregistraties

De rijksoverheid heeft meerdere Basisregistraties op gezet. Een aantal van deze zijn al realiteit. Het doel voor al deze basisregistraties is standaardisering van gegevens en uniform gebruik. In de praktijk zou het er neer moeten komen dat we in Nederland wanneer we “zaken” doen met de overheid we altijd over dezelfde gegevens beschikken en niet langer verzanden in discussie over verschillende gegevens voor dezelfde locatie of persoon. Dat bespaart een hoop tijd waardoor snellere en betere dienstverlening kan worden bereikt

Links

  • Min. VROM
  • Basisregistraties (voor meer informatie over de verschillende basisregistraties en het hele stelsel van basisregistraties)
  • Kadaster (de kadastersite voor de BAG. Naast nadere informatie kunt u hier ook de BAG raadplegen via het BAG WEB)

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 is gemeente Westvoorne gestart met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Basisadministraties