Hieronder vindt u een overzicht van de plannen die op dit moment in procedure zijn.

Let op: u kunt aan deze plannen vaak nog geen rechten ontlenen. Op de website Ruimtelijke Plannen(externe link) kunt u plannen van de gemeente Westvoorne inzien door te zoeken op de onderstaande namen van de plannen.

Overzicht plannen in procedure

  • Sanering glastuinbouw Walinxweg 3 Rockanje

    Met het bestemmingsplan is op de locatie Walinxweg 3 Rockanje de mogelijkheid voor het uitoefenen van een glastuinbouwbedrijf wegbestemd. Ter compensatie hiervoor zijn enkele nieuwe woningen toegestaan.  

    Het bestemmingsplan is op 18 december 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Het bestemmingsplan is na afloop van de beroepstermijn op 7 maart 2019 in werking getreden. Het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk. Er zijn twee beroepen ingesteld bij de Raad van State. Op 18 maart 2020 heeft de Afdeling uitspraak gedaan op het beroep. De Afdeling heeft het beroep gegrond verklaard. Met deze uitspraak wordt het besluit tot vaststelling van de gemeenteraad vernietigd. Dit houdt in dat het bestemmingsplan is vernietigd en de wijziging dus geen doorgang vindt.

    Momenteel wordt bekeken op welke wijze het dossier zal worden vervolgd.