Bijvriendelijke gemeente

De afgelopen jaren zijn er veel verschillende soorten struiken, bomen en bloembollen in Westvoorne aangeplant.
Ook is er op verschillende plekken in de gemeente gestart het natuurgericht beheer.
Verder is er een insectenhotel geplaatst bij obs De Bosrand in Oostvoorne en in het natuurgebied bij ’t Waaltje, achter de Dorpsweg in Rockanje. Zo wordt het in Westvoorne steeds aantrekkelijker voor bijen en andere insecten.

Westvoorne is officieel erkend tot bijvriendelijke gemeente. Westvoorne ZOEMT! En dat is een goede zaak, want Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. 80% van onze voedselgewassen wordt bestoven door insecten als de wilde bij. Deze nuttige kleine beestjes zijn cruciaal voor de productie van ons fruit.

Hoeveel bijen zijn er eigenlijk nu in Westvoorne? En welke soorten komen hier veel voor?
Om daar achter te komen vindt elk jaar de nationale bijentelling plaatst.
Lees meer informatie op www.nationalebijentelling.nl. Op deze site vind je ook tips om je eigen tuin bijvriendelijk te maken.