De griffier is de secretaris van de gemeenteraad. De griffier ondersteunt de raad en de voorzitter van de raad. De griffier wordt door de raad benoemd.

Taken van de griffier zijn:

  • Vergaderingen voorbereiden voor de raad en de raadscommissies
  • Bewaken van het bestuurlijke besluitvormingsproces
  • Inhoudelijk sturing geven aan de ontwikkeling van het dualisme
     

Ronald de Vries

Griffier