De gemeente Westvoorne neemt wegenzout af van een vaste leverancier. Dit is sowieso 120 ton per maand.

Wat doet de gemeente aan gladheidbestrijding?

Als eerste maakt de gemeente de doorgaande wegen en de bus route binnen de bebouwde kom sneeuw- en ijsvrij. Daarna volgen de locaties met winkels en openbare voorzieningen. Tenslotte wordt de gladheid in de woonwijken bestreden. De provincie of het waterschap maken de wegen buiten de bebouwde kom sneeuw- en ijsvrij. 

De gemeente levert geen wegenzout aan particulieren. U bent zelf verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding rondom uw woning. Lokale winkels en bedrijven bieden daarvoor geschikte producten aan.