Waarnemend gemeentesecretaris en algemeen directeur Peter van der Wurff

De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het College van B&W. Hij draagt zorg voor een goede uitvoering van het beleid, de bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling.

De gemeentesecretaris is tevens directeur van de gemeente Westvoorne en is daarmee verantwoordelijk voor de verbinding tussen de ambtelijke organisatie en het bestuur.