De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne werken samen om recreatieparken en jachthavens weerbaar en vitaal te maken. Recreatieparken en jachthavens kunnen kwetsbaar zijn voor ondermijnende criminaliteit. Daarom hebben de gemeenten de afgelopen tijd verschillende locaties bezocht om ondernemers en beheerders bewust te maken van het risico dat zij lopen op ondermijnende criminaliteit. Ook wilden de gemeenten meer zicht krijgen op eventuele signalen van ondermijnende criminaliteit op Voorne.

Dekmantel van recreatief gebruik 

Eigenaren van recreatieparken en beheerders van jachthavens kunnen in aanraking komen met ondermijnende criminaliteit zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. Zij lopen het risico om onder de dekmantel van recreatief gebruik te worden misbruikt voor bijvoorbeeld drugshandel, illegale huisvesting, arbeidsuitbuiting of andere vormen van ondermijnende criminaliteit. 

Samen tegen ondermijning 

De drie gemeenten werken in de aanpak ook nauw samen met de naastgelegen gemeenten Nissewaard, Goeree-Overflakkee, Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. De burgemeesters geven aan: ‘’Het is belangrijk om hierin samen op te trekken. Als de ene gemeente wel een drempel opwerpt en de andere niet, dan trekken criminelen dáár naartoe, waar er gelegenheid is voor ondermijning. We moeten een waterbedeffect zien te voorkomen.” 

 

Signalen melden 

De burgemeesters roepen iedereen op om signalen van ondermijnende activiteiten te melden om schade aan onze maatschappij te voorkomen. Signalen kunnen op verschillende manieren gemeld worden. Aan de politie op 0900-8844 of 112 bij een spoedgeval. Via de betreffende gemeente op 14 0181 of via ondermijning@brielle.nl, ondermijning@hellevoetsluis.nl of ondermijning@westvoorne.nl. Een melding kan ook doorgeven worden via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl