Een fractie-assistent is iemand die de fractie ondersteunt. Een fractie-assistent is geen raadslid. De fractie-assistent helpt met het verrichten van werk van de raad en raadscommissies. Fracties melden een assistent schriftelijk aan bij de griffier.

Fractie-assistent

C. (Kees) van den Akker

Nevenfuncties

 • Bestuurslid PvdA, afdeling Westvoorne, onbetaald

A. (Angelique) van Beek

Fractie-assistent

Nevenfuncties

 • Verpleegkundige, betaald

M. (Miranda) van der Gaag

Fractie-assistent

Nevenfuncties

 • Algemeen medewerker Kwekerij Willem Jongeotter in Oostvoorne, betaald

J.A.M. (Jeroen) Merkx

Fractie-assistent

Nevenfuncties

 • GGD Rotterdam Rijnmond betaald
 • Raad van Advies van Voornse Hoeve, onbetaald

G. (Gerrit) Plantinga

Fractie-assistent

Nevenfuncties

 • Lid Deltaport donatiefonds Westvoorne, onbetaald
 • Secretaris / penningmeester Commandantenvereniging VPR en A, onbetaald
 • Secretaris van de heren sociëteit "Ons Genoegen" in Oostvoorne, onbetaald
 • Lid in de werkgroep organisatie Lampionoptocht Oostvoorne, onbetaald

E. (Els) Priester

Fractie-assistent

Nevenfuncties

 • Voorzitter van Voorne Atletiek, onbetaald
 • Organisator van Voorne's Duin Trail, onbetaald
 • Voorzitter van Stichting Voorne's Duin Trail, onbetaald

F. (Ferry) den Hoed

Functie    Fractie-assistent

Nevenfuncties

 • Aandeelhouder Cocomply bvba, niet betaald
 • Adviseur Cocomply bvba, betaald
 • Adviseur Thermiq China B.V., betaald
 • Adviseur GS1 Netherlands, betaald
 • Eigenaar Fortinsieme Management B.V., niet betaald
 • Eigenaar Fortinsieme, niet betaald
 • Voorzitter Rockanje 800 jaar, niet betaald
 • Kandidaat voorzitter T.C. West Voorne, niet betaald

A. (Arie) van Vliet

Fractie-assistent

Nevenfuncties

 • Eigenaar metselbedrijf 'Van Vliet en zoon', betaald

M. (Monique) Vermaat

Fractie-assistent

Nevenfuncties

 • Directeur / eigenaar Vermaat Technics bv., betaald

K. (Kees) Ridder

Fractie-assistent

Nevenfuncties

 • Docent Hogeschool Rotterdam (betaald)