Vanwege de onzekerheid over de nieuwe virusvariant heeft het kabinet op zaterdag 18 december een lockdown aangekondigd. Deze lockdown ging zondag 19 december 2021 direct in. Ondernemers hadden door de korte tijd tussen de aankondiging en de invoering van de lockdown weinig kans om hun bedrijfsvoering tijdig aan te passen. Daarom verruimt het kabinet het economisch steunpakket voor het vierde kwartaal van dit jaar om werkenden en ondernemers extra ondersteuning en zekerheid te bieden. Lees hier meer over de verruiming van het steunpakket.

Financiële regelingen voor ondernemers en zzp'ers

De Rijksoverheid heeft verschillende financiële regelingen in het leven geroepen om ondernemers in nood te ondersteunen tijdens de coronacrisis, zoals:

  • NOW: tegemoetkoming in loonkosten
  • TVL: deze Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten
  • Bbz-uitkering: Zelfstandig ondernemers die na de coronaperiode niet genoeg verdienen voor hun levensonderhoud, kunnen een Bbz-uitkering aanvragen. De regeling is tijdelijk aangepast en geldt van 1 oktober tot en met 31 december 2021. De Bbz-uitkering is een tijdelijk vangnet. De nadruk ligt bij deze uitkering op kansrijk ondernemen. 

Kijk hier voor een compleet overzicht van financiële regelingen.

CoronaLoket

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, geeft de Kamer van Koophandel samen met partners invulling aan het CoronaLoket voor ondernemers. Dit loket is bedoeld voor vragen over de gevolgen van het coronavirus voor bedrijven en ondernemers. Denk hierbij aan een overzicht van de overheidsregelingen, maar ook vraag & antwoord op het gebied van personeel, deurbeleid, verplichte sluitingen etc. Het loket is te bereiken via www.kvk.nl/corona en 0800-2117.
Het CoronaLoket is telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur voor ondernemersvragen.

CoronaCalculator

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een handige tool ontwikkeld voor ondernemers: de CoronaCalculator.
Met deze tool kunnen ondernemers berekenen hoe coronaregelingen hun onderneming kunnen helpen en welke steunregelingen voor hun specifieke bedrijf relevant zijn. De CoronaCalculator kan hier worden geraadpleegd.

Lokale belastingen

Bent u ondernemer of ZZP-er, heeft u een aanslag lokale belastingen ontvangen en komt u door de maatregelen rondom de coronacrisis in financiële problemen? Dan geeft SVHW u de mogelijkheid om uw aanslag in termijnen te betalen of om uitstel van betaling aan te vragen. SVHW verzorgt het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Westvoorne.
 

Bbz-uitkering voor levensonderhoud

Per 1 oktober is de Rijksoverheid gestopt met de coronasteun. Zo is ook de Tozo gestopt. Zelfstandig ondernemers die na de coronaperiode niet genoeg verdienen voor hun levensonderhoud, kunnen een Bbz-uitkering aanvragen. De regeling is tijdelijk aangepast en geldt van 1 oktober tot en met 31 december 2021. De Bbz-uitkering is een tijdelijk vangnet. De nadruk ligt bij deze uitkering op kansrijk ondernemen. 

De Bbz-uitkering voor levensonderhoud vult het (gezins-)inkomen aan tot de bijstandsnorm die voor u geldt. U kunt de uitkering voor maximaal 3 maanden aanvragen tussen 1 oktober tot en met 31 december 2021. Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam voert voor onze gemeente het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) gedeeltelijk uit. U vraagt bij RBZ de uitkering aan, maar wij handelen uw aanvraag definitief af.

Alle informatie en de voorwaarden vindt u op www.rotterdam.nl/bbz. U vindt daar ook het digitale aanvraagformulier en de contactgegevens. 

Heeft u andere ondersteuning nodig? Lees hier welke organisaties er voor u klaar staan.

 

 

Gratis advies voor ondernemers via De Rotterdamse Zaak

Ontving u Tozo 1, 2, 3, 4 of 5? Of ontvangt u een Bbz-uitkering in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2021? Dan kunt u terecht voor advies en hulp bij De Rotterdamse Zaak. Hier kunnen ondernemers uit Westvoorne gratis advies krijgen over financiële, fiscale en commerciële zaken. De adviseurs van De Rotterdamse Zaak gaan met de ondernemer in gesprek en kijken mee, adviseren, begeleiden en bieden praktische ondersteuning.

Hier vindt u meer informatie over De Rotterdamse Zaak.

Tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen

Vanuit het Rijk is geld beschikbaar gesteld voor de controle op het coronatoegangsbewijs (CTB). Maakt u extra kosten of heeft u extra kosten gemaakt voor de controle van het CTB? Dan kunt u deze kosten onder bepaalde voorwaarden declareren bij de gemeente. 

De volgende sectoren vallen onder deze regeling:

  • Evenementenbranche
  • Horeca
  • Sportaanbieders
  • Kunst en culturele verenigingen en instellingen

De periode waarover u een aanvraag kunt doen

Heeft u in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 controle op het CTB moeten uitvoeren? Dan kunt u een aanvraag indienen voor de gemaakte kosten. 

De tegemoetkoming

Landelijk is een bedrag beschikbaar gemaakt om de sectoren tegemoet te komen. De gemeente Westvoorne heeft een bedrag van € 25.177,47 beschikbaar. Als met toekenning van alle aanvragen dit bedrag wordt overschreden wordt de tegemoetkoming naar rato verdeeld. Het kan dus zijn dat niet het totaal van de door u opgegeven kosten worden vergoed. 

De voorwaarden

Alleen de gemaakte kosten in de periode van 22 september 2021 t/m 18 december 2021 komen in aanmerking. Het gaat hierbij om de volgende soort kosten:

  • Loonkosten die gemaakt zijn voor controle op CTB (waaronder eventueel kosten voor inzet vrijwilligers/gastheren/gastvrouwen);
  • Materiële kosten die de controle van het CTB mogelijk maken.

De aanvraag voor tegemoetkoming in de kosten moet onderbouwd worden met documenten waaruit blijkt dat u extra kosten heeft gemaakt. 

Terugbetaling

Als blijkt dat onjuiste informatie is vertrekt die van invloed is op de hoogte van de vergoeding wordt de vergoeding geheel of gedeeltelijk teruggevorderd. 

Indienen aanvraag

U kunt uw aanvraag indienen tot en met 20 januari 2022. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. De aanvraag moet volledig en naar waarheid zijn ingevuld en documenten om uw aanvraag te onderbouwen moeten meegestuurd worden. 

Aanvragen die na 20 januari 2022 binnenkomen of niet compleet zijn, worden niet in behandeling genomen. De gemeente beoordeelt de aanvragen. Uiterlijk 11 februari 2022 ontvangt u bericht over de toekenning

Aanvraagformulier