Het voormalige landbouwgebied bij de Fazantenlaan wordt in de toekomst een woongebied. Een aantal jaar geleden is er gewerkt aan de voorbereiding van een concreet project. Dit is in 2014 stil komen te liggen omdat er geen sprake meer was van een haalbare ontwikkeling.

De locatie is echter nog altijd aangewezen als bouwlocatie voor de periode 2020 en verder. Het is nog niet bekend hoe dit project ingevuld gaat worden. Op korte termijn gaat de gemeente het beoogde programma verkennen. De gemeente onderzoekt dan de beoogde aantallen en typen woningen.

Op 5 juni 2019 heeft het college een hernieuwd voornemen bekend gemaakt dat wordt gestart met de voorbereiding van een planuitwerking. 
 

Seniorenwoningen

De 26 bestaande seniorenwoningen aan de Patrijzenlaan zijn verouderd. Deze woningen worden op termijn gesloopt en vervangen door nieuwe sociale huurwoningen. Dit project staat los van het project aan de Fazantenlaan.