De gemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne hebben al langer een samenwerkingsconvenant en een privacyreglement met zorgaanbieders binnen het Sociaal Gebiedsteam lopen. De gemeente Brielle is nu ook toegevoegd aan het convenant en privacyreglement door middel van een zogenaamd addendum. Dit is een mooie stap op weg naar de fusiegemeente Voorne aan Zee.  

Het convenant legt afspraken vast omtrent de samenwerking tussen de gemeenten en de zorgaanbieders binnen het Sociaal Gebiedsteam. Daarnaast is er ook een privacyreglement die ervoor zorgt dat en op een gepaste wijze omgegaan wordt met gegevens van inwoners.

Met de aansluiting van de gemeente Brielle op het convenant en privacyreglement is er weer een goede stap gemaakt in de richting van de fusiegemeente en om de werkwijze van de verschillende gemeenten op elkaar af te stemmen. 

Deze uitbreiding in samenwerking wordt 1 juni in aanwezigheid van de zorgaanbieders binnen het Sociaal Gebiedsteam en de drie wethouders van de drie gemeenten op Voorne, Bert van Ravenhorst, Hans van der Velde en Wilbert Borgonjen beklonken. 

Ingang nieuwe contracten jeugdhulp 

Naast het gezamenlijke convenant en privacyreglement zijn er voor de lokale jeugdhulp in de gemeente Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne sinds 1 januari 2022 gezamenlijk nieuwe contracten afgesloten met een zevental aanbieders. Dit betreft de jeugd en opvoedhulp, basis GGZ en dyslexiezorg. Ook hier wordt deze middag door de wethouders aandacht aan besteed. 

Een nieuwe start van de contracten betekent verbeterde jeugdhulp voor de jeugdige inwoners van de gemeenten op het gebied van opvoedondersteuning, hulpvragen omtrent mentale problemen en hulp bij enkelvoudige dyslexie.  

Meer weten over het sociale gebiedsteam?