Aangepaste dienstverlening Westvoorne

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, hebben we de dienstverlening bij onze loketten aangepast. Zo zorgen we er voor dat er zo weinig mogelijk fysiek contact tussen mensen plaatsvindt. Hieronder staan ze op een rij.

De gemeente Westvoorne is telefonisch bereikbaar via 14 0181 op:

 • Maandag t/m donderdag van 08.00 - 17.00 uur
 • Vrijdag van 08.00 tot 12.30 uur

De loketten van het ServicePunt, Burgerzaken, team WIS (Werk, Inkomen en Service) en het Woonbedrijf zijn alleen op afspraak geopend van 8.30 tot 12.30 uur voor:

 • het afhalen paspoort of rijbewijs
 • het aanvragen paspoort of rijbewijs
 • het doen van aangifte geboorte of overlijden
 • afspraken rondom levensonderhoud bij team WIS

Bel met het ServicePunt via 14 0181 voor het maken van een afspraak.

Het Woonbedrijf is alleen telefonisch bereikbaar voor spoedeisende reparatieverzoeken, zoals glasbreuk, verstoppingen en lekkage via (0181) 40 80 52. Voor overige zaken kunt u een e-mail sturen naar woonbedrijf@westvoorne.nl

Dienstverlening Milieustraat

Vanaf 7 mei is de milieustraat ook op dinsdag- en donderdagochtend geopend. Daarmee is de milieustraat elke werkdag én op zaterdag tussen 9.00 en 12.00 uur geopend. Op donderdagavond kunt u ook tussen 18.00 en 19.30 uur terecht. De verruiming van de openingstijden geldt tot nader bericht.

We vragen u wel om alleen te komen als het echt noodzakelijk is, oude spullen tijdelijk te bewaren en als het kan en deze over een paar weken naar de milieustraat te brengen. Mocht een bezoek toch noodzakelijk zijn, kom dan bij voorkeur alleen of laat passagiers in de auto zitten. Bij de slagboom zal een medewerker je te woord staan en aangeven wanneer je de milieustraat kunt op rijden. We laten drie mensen tegelijk toe. Het kan zijn dat hierdoor langere wachttijden ontstaan, we vragen je begrip hiervoor. Probeer ook 1,5 meter afstand van andere bezoekers en medewerkers te houden en blijf thuis bij (milde) klachten, zoals verkoudheid, keelpijn etc. 

Parkeerplaatsen

Bij de parkeerplaatsen zijn maatregelen genomen waardoor bezoekers zich aan de anderhalve meter afstand kunnen houden.
Op de parkeerplaatsen en duinovergangen zijn looproutes ingesteld zodat iedereen met voldoende afstand naar het strand en weer terug naar de parkeerplaats kan lopen. Ook wordt gevraagd zoveel mogelijk via een parkeerapp of contactloos te betalen, in plaats van met contant geld.

Het openstellen en openhouden van de parkeerplaatsen is alleen mogelijk als iedereen zich aan de maatregelen houdt: mijd drukte en houd anderhalve meter afstand. Is het te druk bij de duinovergangen of de stranden, ga naar huis en kom een andere keer terug als het rustiger is.

Campings, vakantieparken en jachthavens

Update 10 juni 2020:
Met ingang van 15 juni zijn de gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kampeerveldjes en jachthavens weer open. Vanaf 15 juni is ook 100% losse verhuur van recreatief verblijf weer toegestaan. 

Financiële regelingen voor ondernemers en zzp'ers

De Rijksoverheid heeft verschillende financiële regelingen in het leven geroepen om ondernemers in nood te ondersteunen tijdens de coronacrisis, zoals:

 • NOW: tegemoetkoming in loonkosten
 • TOGS: eenmalige gift van 4.000 euro
 • TVL: deze Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten
 • TOFA: maandelijkse tegemoetkoming voor flexwerkers

Kijk hier voor een compleet overzicht van financiële regelingen.

CoronaLoket

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, geeft de Kamer van Koophandel samen met partners invulling aan het CoronaLoket voor ondernemers. Dit loket is bedoeld voor vragen over de gevolgen van het coronavirus voor bedrijven en ondernemers. Denk hierbij aan een overzicht van de overheidsregelingen, maar ook vraag & antwoord op het gebied van personeel, deurbeleid, verplichte sluitingen etc. Het loket is te bereiken via www.kvk.nl/corona en 0800-2117.
Het CoronaLoket is telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur voor ondernemersvragen.

CoronaCalculator

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een handige tool ontwikkeld voor ondernemers: de CoronaCalculator.
Met deze tool kunnen ondernemers berekenen hoe coronaregelingen hun onderneming kunnen helpen en welke steunregelingen voor hun specifieke bedrijf relevant zijn. De CoronaCalculator kan hier worden geraadpleegd.

Lokale belastingen

Bent u ondernemer of ZZP-er, heeft u een aanslag lokale belastingen ontvangen en komt u door de maatregelen rondom de coronacrisis in financiële problemen? Dan geeft SVHW u de mogelijkheid om uw aanslag in termijnen te betalen of om uitstel van betaling aan te vragen. SVHW verzorgt het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Westvoorne.
 

Tozo 3

Verlenging en nieuwe aanvraag van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3) 

Ontving of ontvangt u een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2)? U kunt een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen (Tozo 3). Hieronder leest u hier meer over.

Waarom een verlenging?

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u na 1 oktober nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Daarom kunt u (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud. 

Wanneer kan de verlenging ingaan?

U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen voor maximaal 6 maanden. De verlenging kan ingaan op 1 oktober 2020 en loopt tot uiterlijk 1 april 2021. Ontvangt u tot en met september een Tozo 2-uitkering? Dan is het mogelijk om de Tozo 3-uitkering aansluitend vanaf 1 oktober 2020 te ontvangen. U kunt de Tozo 3-uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 december of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u in sommige maanden voldoende inkomsten heeft.

Kunt u met terugwerkende kracht verlengen?

In tegenstelling tot bij Tozo 1 en 2 kunt u de uitkering bij Tozo 3 niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen of verlengen. Het werkt zo:

 • In de maanden oktober en november 2020 kunt u de uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 aanvragen;
 • Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Op 15 december 2020 kunt u dus aanvragen vanaf 1 december 2020. U kunt vanaf december 2020 geen Tozo-uitkering aanvragen voor de voorafgaande maanden. 

Wat zijn de voorwaarden voor verlenging?

Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag gelden ook voor de Tozo 3. 

Hoe kunt u de verlenging aanvragen?

U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat uw situatie nu anders kan zijn dan een aantal maanden geleden. Daarom gaat de gemeente opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering. Maar u hoeft niet al uw gegevens opnieuw in te vullen, u kunt de verlenging aanvragen met een verkort aanvraagformulier. Zorg dat u het formulier volledig invult en met de gevraagde bewijsstukken snel opstuurt. Dan kan de gemeente u ook snel bericht sturen over de verlenging.

U kunt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met alle bewijsstukken rechtstreeks bij de gemeente Westvoorne indienen. Dat kan op drie manieren:

 • Maak een scan van het ingevulde en ondertekende formulier en mail het naar infowis@westvoorne.nl.
 • Stuur het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier per post naar: Gemeente Westvoorne, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje.
 • Doe het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier in de brievenbus van het gemeentehuis, Raadhuislaan 6 in Rockanje.

Het verkorte aanvraagformulier Tozo vindt u hier 

Vraag u voor het eerst Tozo aan, vul dan dit formulier in

Heeft u vragen over de Tozo 3?

Lees hier meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo/aanvragen.

 

Sport

Lees meer over veelgestelde vragen over het coronavirus en sportVoor actuele informatie over zwemmen in Westvoorne www.accomodatieswestvoorne.nl.

Tegemoetkoming voor amateursportorganisaties  (TASO II-regeling)

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in het voorjaar van 2020 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport.

Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die, ten opzichte van 2019, ten minste 20% van hun omzet zijn verloren als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19.

U kunt de tegemoetkoming aanvragen tot en met zondag 11 oktober.

Meer informatie

Via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies voor Instellingen.

Horeca en evenementen

Het kabinet heeft in nauwe samenwerking met zes veiligheidsregio’s, waaronder onze Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn gebaseerd op advies van het Outbreak Management Team en gaan in op zondag 20 september 18.00 uur.
Hier vindt u meer informatie over de maatregelen die gelden vanaf 20 september, 18.00 uur.

De rijksoverheid heeft een overzicht gemaakt van veelgestelde vragen.
Dat overzicht vindt u hier.

 

Onderwijs

Nog steeds leven gelukkig veel mensen de basisregels na. Maar wat ons zorgen baart is dat er ook heel veel mensen zijn die dit niet doen. Dat zien we terug in de recente uitbraken. Als we het tij met elkaar niet keren, dan dreigen we de grip op de verspreiding van het coronavirus weer te verliezen. En verspelen we de winst die we met elkaar in de afgelopen maanden hebben geboekt.

Hier vindt u meer informatie over de maatregelen die vanaf vanaf 6 augustus gelden.

Het onderwijs gaat verder open. Lees meer over de gevolgen voor (gast)ouders, kinderopvangorganisaties, scholieren en het onderwijs door de uitbraak van het coronavirus.  

Verpleeghuizen

Neem voor de bezoekregeling contact op met het betreffende verpleegtehuis.

Lees hier de algemene informatie van de Rijksoverheid.

Reizen en op vakantie gaan

Vakantie is dit jaar minder onbezorgd dan anders. Vermijd drukte, ook tijdens de vakantieperiode. Gaat u toch op vakantie? Ga dan wijs op reis. Plan uw vakantie, als het kan, buiten de schoolvakanties. Houd u waar ook ter wereld altijd aan de basisregels (Klachten? Blijf thuis en laat u testen, houd afstand, vermijd drukte en was vaak uw handen). Als de lokale regels strenger zijn, dan gelden deze.

Lees de veelgestelde vragen over reizen en op vakantie gaan