Wij zoeken een Concerncontroller

24 uur per week | max. schaal 12, max. € 5.872,- op fulltime basis

Het werk

De concerncontroller adviseert het college en de algemeen directeur gevraagd en ongevraagd over alle zaken die de gemeentelijke bedrijfsvoering raken. In deze functie houd je je bezig met het bevorderen van de doelgerichtheid, de doelmatigheid en effectiviteit van het gevoerde beleid en beheer in verband met de door het bestuur vastgestelde doelen. Je houdt toezicht op een verantwoord beheer van middelen en op de toepassing van wettelijke bepalingen en bestuurlijke richtlijnen ten aanzien van de kadernota, de (meerjaren)begroting, de bestuursrapportages en de jaarverslaglegging.

Jouw profiel

Je bent een HBO-er met kennis van wettelijke voorschriften, gemeentelijke verordeningen, gemeentelijk financieel beleid en planning en control instrumenten. Je hebt inzicht in bestuurlijke en ambtelijke besluitvormingsprocessen. Je bent vaardig in het opstellen van financiële analyses en (beleids)adviezen. Ook beschik je over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden..

Wat bieden wij?

Een brede functie met veel uitdaging. De functie is tijdelijk tot aan onze fusie op 1 januari 2023. Onze lijnen zijn kort, we zijn open en eerlijk naar elkaar en kennen een informeel karakter. Er is veel ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling.

Interesse?

Stuur je sollicitatiebrief en CV vóór 11 januari 2021 naar het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne. Als je meer informatie wilt over deze functie, kun je contact opnemen met Peter van der Wurff, wnd. gemeentesecretaris/algemeen directeur. Hij is telefonisch bereikbaar op 0181-408050.

Mail je sollicitatiebrief of CV