Samen met 50 bedrijven en organisaties hebben de gemeenten Brielle en Westvoorne het nieuwe EnergieAkkoord van Greenport West-Holland ondertekend. Met dit akkoord committeren de ondertekenaars zich aan een forse beperking van de CO2-uitstoot door glastuinbouw bedrijven in de periode 2021-2025. Om dit te bereiken ligt de focus op het realiseren van warmtenetten in de glastuinbouwgebieden. 

Greenport West-Holland wil de uitstoot van CO2 terugdringen door steeds meer glastuinbouwbedrijven om te laten schakelen naar het gebruik van aardwarmte voor de verwarming van kassen. Nu wordt daar vooral aardgas voor gebruikt. In Brielle en Westvoorne zijn in Vierpolders en Tinte de afgelopen jaren al twee aardwarmteprojecten gerealiseerd. Wethouders duurzaamheid van Brielle en Westvoorne, André Schoon en Lies van der Pol: ”De verduurzaming van de energievraag in de glastuinbouw is van groot belang, omdat deze sector de grootste energievrager in Brielle en Westvoorne is”.

Greenport West-Holland is een regionale netwerkorganisatie van overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor de regionale tuinbouw en aan het versnellen van de energietransitie in de regio. Het nieuwe akkoord wordt net als het lopende akkoord ook ondersteund door de provincie Zuid-Holland.