Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken na het besluit bezwaar maken.

In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen. 

Vraag eerst om advies bij het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat voordat u bezwaar maakt. Vervolgens kunt u een bezwaarschrift naar de gemeente sturen. Hierin zet u de volgende informatie:

  • Uw naam en adres
  • De datum van uw bezwaar
  • Om welk besluit het gaat
  • Waarom u het niet eens bent met het besluit
  • Uw handtekening

Hoe gaat het verder?

Stuur uw bezwaarschrift op naar de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u het besluit heeft ontvangen. De gemeente kan u vragen om langs te komen om uw bezwaar te bespreken. 

De gemeente beslist binnen 6 weken over uw bezwaar. Als de gemeente een bezwaarschriftencommissie heeft, beslist zij binnen 12 weken. De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hier bericht over als dit het geval is.

Hoe kan ik beroep indienen?

Heeft de gemeente uw bezwaar afgewezen? Dan ontvangt u hierover bericht. Daarin leest u of u beroep kunt indienen bij de rechter. Dien uw beroep binnen 6 weken in.

Op de website van De Rechtspraak leest u meer over beroep indienen(externe link).
 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met team Financiën, Juridische Zaken & Controlling.
Telefoonnummer: 0181 40 80 51
E-mail: gemeente@westvoorne.nl