De begroting is een van de belangrijkste nota's die de gemeente jaarlijks uitbrengt. Dit stuk is in feite het huishoudboekje van de gemeente.

U kunt hier de begroting bekijken van 2021.

Als u een voorgaande begrotingen wil inzien ouder dan 2020, kunt u terecht op het archief van de website Westvoorne.

Kadernota 

Om de raad in staat te stellen zijn kaderstellende taak goed uit te oefenen wordt een soort van offerte uitgebracht. De kadernota is deze offerte. Zij bestaat uit de ontwerp programma begroting  met de daaraan ten grondslag liggende uitgangspunten. 

U kunt hier de Kadernota zien van 2020.

Als u een voorgaande kadernota's wil inzien ouder dan 2020, kunt u terecht op het archief van de website Westvoorne.

Jaarstukken 

Als u een voorgaande jaarstukken wil inzien ouder dan 2019, kunt u terecht op het archief van de website Westvoorne.

 

Als u een voorgaande jaarrekeningen wil inzien ouder dan 2020, kunt u terecht op het archief van de website Westvoorne.

Bestuursrapportage

Als u een voorgaande jaarrekeningen wil inzien ouder dan 2020, kunt u terecht op het archief van de website Westvoorne.

Als u een voorgaande bestuursrapportage's wil inzien ouder dan 2020, kunt u terecht op het archief van de website Westvoorne.