De begroting is een van de belangrijkste nota's die de gemeente jaarlijks uitbrengt. Dit stuk is in feite het huishoudboekje van de gemeente.

U kunt hier de begroting bekijken van 2022. 

De gemeenteraad heeft op 10 november de laatste begroting voor gemeente Westvoorne vastgesteld. Voor 2022 geldt dat de verhoging van de lokale lasten voor de inwoners van Westvoorne enkel trendmatig zijn.  Tijdens de begrotingsbehandeling riep de raad via een motie op om in 2022 voorbereidingen te starten om de mogelijke ontwikkelingen van een IKC/Brede School in Oostvoorne te realiseren. Het overschot van de begroting wordt daarom deels toegevoegd aan de bestemmingsreserve ICK Oostvoorne en deels aan de al
De gemeenteraad heeft op 10 november de laatste begroting voor gemeente Westvoorne vastgesteld. Voor 2022 geldt dat de verhoging van de lokale lasten voor de inwoners van Westvoorne enkel trendmatig zijn. Tijdens de begrotingsbehandeling riep de raad via een motie op om in 2022 voorbereidingen te starten om de mogelijke ontwikkelingen van een IKC/Brede School in Oostvoorne te realiseren. Het overschot van de begroting wordt daarom deels toegevoegd aan de bestemmingsreserve ICK Oostvoorne en deels aan de algemene reserve.

Als u een voorgaande begrotingen wil inzien ouder dan 2020, kunt u terecht op het archief van de website Westvoorne(externe link)

Kadernota 

Om de raad in staat te stellen zijn kaderstellende taak goed uit te oefenen wordt een soort van offerte uitgebracht. De kadernota is deze offerte. Zij bestaat uit de ontwerp programma begroting  met de daaraan ten grondslag liggende uitgangspunten. 

U kunt hier de Kadernota zien van 2020. 

Als u een voorgaande kadernota's wil inzien ouder dan 2020, kunt u terecht op het archief van de website Westvoorne(externe link)

Jaarstukken 

Als u een voorgaande jaarstukken wil inzien ouder dan 2019, kunt u terecht op het archief van de website Westvoorne(externe link)

Als u een voorgaande jaarrekeningen wil inzien ouder dan 2020, kunt u terecht op het archief van de website Westvoorne(externe link)

Bestuursrapportage 

Als u een voorgaande jaarrekeningen wil inzien ouder dan 2020, kunt u terecht op het archief van de website Westvoorne(externe link)

Als u een voorgaande bestuursrapportage's wil inzien ouder dan 2020, kunt u terecht op het archief van de website Westvoorne(externe link).