Heeft u begeleiding nodig in het dagelijks leven, omdat u een beperking of psychische problemen heeft? Dan kunt u daarvoor ondersteuning aanvragen.

Het doel van de ondersteuning is dat u zelfredzaam blijft. U kunt dan in uw eigen omgeving blijven wonen en deel uit blijven maken van de samenleving.

De gemeente biedt ondersteuning op de volgende gebieden:

  • Structuur aanbrengen in uw dagen
  • Het opbouwen van een sociaal netwerk
  • Het organiseren van een zinvolle dagbesteding
  • Mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning
  • Begeleiding bij problemen op het gebied van financiën, verslaving en gezondheid

Begeleiding aanvragen

Begeleiding bij leven met een beperking of stoornis valt onder de Wmo. De gemeente Hellevoetsluis regelt de Wmo voor de gemeente Westvoorne. 

U vindt de informatie op de website van Hellevoetsluis.(externe link)