Asbest verwijderen

Gaat u klussen of verbouwen in een gebouw dat voor 1994 is gebouwd? Dan kan er asbest in het gebouw zitten. Asbest is schadelijk voor uw gezondheid. U moet altijd een sloopmelding doen als u asbest gaat verwijderen. U doet ook een sloopmelding wanneer u meer dan 10 kubieke meter sloopafval met asbest heeft. 
 

Hoe doe ik een sloopmelding?

Via het Omgevingsloket kunt u uw sloopmelding doen. 

De procedure verloopt als volgt:

 • De gemeente behandelt uw melding en toetst deze aan wettelijke eisen.
 • U hoort binnen 5 werkdagen of u toestemming krijgt om te slopen.
 • Voert een bedrijf de sloop uit? Dan hoort u binnen 4 weken of u toestemming krijgt.
 • Bij toestemming krijgt u een bewijs van ontvangst van de sloopmelding. Bewaar dit bewijs goed.

 

Asbest verpakken

U verpakt asbest in speciale asbestzakken. Deze plakt u dicht met bijbehorend tape. De zakken en tape haalt u bij de milieustraat. U krijgt de zakken en tape als u het bewijs van ontvangst van de sloopmelding kunt laten zien. Dit kan echter niet op zaterdagen.

Heeft u verpakkingsmateriaal over? Doe dit dan ook in de asbestzakken. Dit geldt ook voor gebruikte beschermingsmiddelen. Zo voorkomt u dat er asbestdeeltjes in de lucht komen.
 

Waar kan ik asbest inleveren?

U kunt het asbest inleveren bij de milieustraat. Dit kan alleen als u het bewijs van ontvangst kunt laten zien.

Hier kunt u terecht voor de openingstijden en de locatie van de milieustraat.
 

 

Bij het inleveren van asbest geldt de volgende procedure:

 • U neemt het bewijs van ontvangst mee bij het inleveren van het asbest bij de milieustraat.
 • U biedt het asbest aan in dubbel verpakte en dichte asbestzakken.
 • Particulieren kunnen tot 35 vierkante meter asbest inleveren.
 • U biedt de dichte asbestzakken aan bij een medewerker van de milieustraat.
 • De medewerker controleert of u het asbest goed heeft verpakt. Hij/zij pakt het asbest niet vast.
 • Wanneer u het asbest goed heeft verpakt, vertelt de medewerker hoe u het asbest in de container plaatst.
 • Wanneer u het asbest verkeerd heeft verpakt, weigert de milieustraat het materiaal.

Meer informatie over asbest

Heeft u vragen over asbest of wilt u een melding doen? Neem dan contact op met de milieudienst via telefoonnummer: 0888 333 555.

Op de website van de DCMR kunt u meer informatie vinden.