Actueel

Collectieve zorgverzekering 2016

Gemeente Westvoorne biedt haar inwoners met een minimuminkomen ook een collectieve zorgverzekering aan. Het betreft een extra uitgebreide zorgverzekering van CZ Iedere inwoner van Westvoorne die voldoet aan de inkomens- en vermogenseisen voor de bijzondere bijstand kan deelnemen. CZ stelt één voorwaarde:
De zorgpremie moet via de uitkering / automatische incasso worden geïnd.

De premie van de collectieve zorgverzekering CZ gemeenten extra uitgebreid bedraagt € 141,04 per maand (2016). De gemeente vergoedt hiervan € 30,-. Per saldo betaalt u dus zelf € 111,04 per maand.

Iedereen kan ieder jaar (alleen in januari) van zorgverzekeraar veranderen. In enkele gevallen kunt u ook tussentijds van verzekeraar veranderen:

  • U bent al verzekerd bij CZ op het moment dat u de gemeente om bijstand vraagt;
  • U bent niet verzekerd op het moment dat u de gemeente om bijstand verzoekt;
  • Uw ziektekostenverzekering is (tussentijds) beëindigd.
     

Aanvraagformulier CZ collectieve zorgverzekering

CZ vergoedingenoverzicht

Wet taaleis in Participatiewet

De Eerste Kamer heeft op 17 maart jl. ingestemd met het wetsvoorstel deze taaleis op te nemen in de Participatiewet. Het voornemen is om de Wet taaleis WWB (na inwerkingtreding Wet taaleis Participatiewet) als ook de onderliggende algemene maatregel van bestuur (AMvB) op 1 januari 2016 in werking te laten treden.

Met de Wet taaleis WWB krijgen gemeenten de verplichting om van bijstandsgerechtigden te verlangen dat zij actief werken aan hun taalvaardigheid. Zonder Nederlands te begrijpen en te spreken is het immers veel moeilijker om aan het werk en daarmee uit de bijstand te komen. Het is zaak dat men zich binnen een redelijke termijn inspant om een basisniveau te bereiken. Net als bij overige verplichtingen die de gemeenten aan iemand in de bijstand opleggen, kan het niet nakomen van afspraken over het volgen van taallessen of –cursussen gevolgen hebben voor de uitkering. Als iemand aantoonbaar en verwijtbaar niets of te weinig doet om het gewenste taalniveau te bereiken, kan dit leiden tot een verlaging van de uitkering.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen een van onderstaande klantmanagers van team Werk, Inkomen & Service:

  • Corina Arkenbout      (0181)  40 80 74
  • Eldert Schallenberg   (0181)  40 80 07
  • Wendy Ortgiess         (0181)  40 80 06
U bevindt zich op: Home