Melding onderhoud bestrating

Wekelijks vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan de bestrating in Westvoorne. U, als burger, kunt melding maken van gebreken aan het wegdek, die onopgemerkt blijven door onze eigen dienst.

Een melding leidt niet automatisch tot het repareren van het wegdek. Als er sprake is van direct struikelgevaar, bijvoorbeeld door boomwortels opgedrukte tegels, dan wordt het wegdek deels opnieuw bestraat. De bezuinigingen zorgen ervoor dat wij verstandig met het beschikbare budget om moeten gaan. Kleine deuken en bobbels worden niet meegenomen, met als gevolg dat er water op straat kan blijven staan. Het straatbeeld wordt misschien minder, maar de veiligheid blijft gegarandeerd.

Melding maken

Wilt u een melding maken van gebreken aan het wegdek, vul dan het meldingenformulier in. Er wordt dan zo snel mogelijk ter plaatse naar uw melding gekeken. Telefonisch is het ServicePunt bereikbaar via nummer 14 0181. U kunt ook langskomen bij onze balie in het gemeentehuis.

Formulier:

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Vraag voor politie of wijkbeheer?

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Benieuwd naar de WOZ waarde van een woning?  Raadpleeg: mijnwozwaarde

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Werk in uitvoering