Vijf plannen voor oude gemeentehuis Oostvoorne

Het inschrijvingstraject voor een nieuwe invulling van het voormalige gemeentehuis in Oostvoorne is afgerond. In totaal hebben vijf initiatiefnemers een plan ingediend. Deze zomer worden de plannen beoordeeld. Als alles volgens plan verloopt, is voor de herfst bekend welke functie het gemeentehuis gaat vervullen.

Nieuwe huurder of koper 

Het gemeentehuis in Oostvoorne heeft sinds enkele maanden geen vaste gebruiker meer. Om snel tot een nieuwe invulling te komen, konden maatschappelijke en commerciële initiatiefnemers hun plannen tot en met 1 juli indienen. Wethouder Van der Meij: “Wij zijn zeer tevreden met het aantal plannen die wij hebben ontvangen. Het oude gemeentehuis in de dorpskern van Oostvoorne leent zich voor meerdere functies. We gaan nu kijken welk idee het beste past bij het markante gebouw en de levendigheid van het dorp.”

De plannen worden getoetst aan de hand van een puntenverdeling. Behoud van de trouwfunctie, een solide financiële exploitatie en het versterken van de kwaliteiten van de omgeving zijn daarbij belangrijk. Voor het opstellen van een plan zijn enkele kaders meegegeven. Meer informatie vindt u op www.westvoorne.nl/gemeentehuisoostvoorne. Wanneer ingediende plannen niet voldoen aan de gestelde eisen, wordt de indieningstermijn met twee maanden verlengd.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Persberichten