Stationsweg Oostvoorne officieel heropend

Dit item is verlopen op 31-05-2017.


Op zaterdag 8 april is de Stationsweg in Oostvoorne officieel heropend. 

Gedurende de afgelopen anderhalf jaar is de Stationsweg opnieuw bestraat, ingericht en van groen voorzien. In goed overleg met omwonenden en ondernemers én door de inzet van een aantal creatieve en enthousiaste mensen is de Stationsweg nu een functioneel maar ook sfeervol gebied geworden. 

Tijdens de officiële heropening spraken wethouder Paméla Blok–van Werkhoven en burgemeester Peter de Jong hun waardering uit voor de samenwerking tussen ondernemers, inwoners en gemeente. Met elkaar is een resultaat bereikt waarop iedereen trots mag zijn. Bijkomend resultaat is dat ook de samenhorigheid tussen de ondernemers door dit project enorm is toegenomen. Het feit dat de ondernemers met elkaar verschillende feestelijke activiteiten en kortingsacties voor deze openingsdag hadden georganiseerd is daar een mooi voorbeeld van.

Bij het ontwerp van de nieuwe Stationsweg zijn alle belanghebbenden betrokken. In een werkgroep van ondernemers, bewoners en ambtenaren is intensief samengewerkt en kwam een nieuw ontwerp voor de Stationsweg tot stand. Belangrijke punten die daadwerkelijk werden uitgevoerd, zijn: het planten van platanen aan weerszijden van de Stationsweg, de toepassing van klassieke verhardingsmaterialen, het gebruik van straatmeubilair dat past bij een dorp aan zee, een verkeersveilige inrichting en de realisatie van voldoende parkeerplaatsen. 

opening stationsweg
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Persberichten