Pieter van Strien ontvangt Ereprijs Westvoorne

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Westvoorne heeft Pieter van Strien de 8e Ereprijs Westvoorne in ontvangst mogen nemen van burgemeester De Jong. 
Deze gemeentelijke onderscheiding is speciaal voor personen of instanties die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving en zich op sociaal, maatschappelijk of cultureel gebied hebben ingezet. 

De heer Van Strien is vanaf 1988 actief voor de schietsportvereniging S.V. Rockanje in diverse functies binnen het bestuur. Sinds 2012 is hij ook erelid van de schietvereniging Rockanje. Daarnaast is hij vanaf 2012 actief als penningmeester bij de Nationale Vereniging de Zonnebloem, afdeling Westvoorne. Ook helpt hij tijdens de uitstapjes van de Zonnebloem. De heer Van Strien wordt omschreven als een sociaal persoon die zeer betrokken is bij problemen en ziektegevallen van lokale bewoners. 

Kent u iemand die in aanmerking komt voor de Ereprijs Westvoorne, dan kunt u deze persoon voorstellen bij de gemeente. Neem contact op met Debby van Zoest Boller via telefoonnummer (0181) 40 81 24 of stuur een e-mail naar dg.boller@westvoorne.nl. Zij geeft u uitleg over de procedure. De uiterste datum voor indienen van deze aanvraag is 
1 december 2018. Van alle inzendingen wordt één kandidaat gekozen door een beoordelingscommissie. 
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 100 27 00.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Persberichten