Informatieavond De Rots

Dit item is verlopen op 23-03-2012.

 

Op 22 maart 2012 is er een informatieavond over het woningbouwplan ‘De Rots’ in de Welkomkerk in Rockanje. De gemeente Westvoorne heeft deze informatieavond georganiseerd om inwoners van Westvoorne te informeren over de plannen van de werkgroep ‘De Rots’. De avond begint om 19.30 en duurt tot 21.00 uur.

De werkgroep ‘De Rots’ bestaat uit een vertegenwoordiging van omwonenden, Houd Rockanje Laag, ondernemers, Huurdersvereniging Westvoorne en gemeente Westvoorne. Januari 2012 heeft de laatste vergadering van de werkgroep ‘De Rots’ plaatsgevonden.

Er zijn twee mogelijke bouwplannen ontwikkeld. In beide varianten blijven de bestaande woningen aan de Floris van Eijkstraat (nr. 3 en 5) en Willem de Waalstraat (nr. 14 en 16) gehandhaafd. De nieuwbouw wordt dus gesitueerd aan de Dorpsweg en Floris van Eijkstraat. Tijdens de informatieavond worden de aanwezigen over deze twee varianten geïnformeerd.

Voor tekeningen, berekeningen en meer informatie over beide varianten kijkt u bij project 'De Rots'.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Persberichten