Boomfeestdag in Westvoorne

Dit item is verlopen op 23-03-2017.

Op woensdagochtend 22 maart om 11.15 uur geeft wethouder Paméla Blok-van Werkhoven van de gemeente Westvoorne het startsein voor de Boomfeestdag. 

Wethouder Paméla Blok-van Werkhoven heeft de groepen zeven van de Remix uit Rockanje uitgenodigd om haar te helpen bij het planten van 24 bomen. De locaties zijn dit jaar bij de Mercuriuslaan en de Jupiterlaan in Rockanje. Gestart wordt om 11.15 uur. 

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten en stichting Nationale Boomfeestdag  vragen alle gemeenten in Nederland ter gelegenheid van 60 jaar Boomfeestdag een intentieverklaring ‘One Tree Per Child’ te ondertekenen. Met het ondertekenen van deze verklaring streeft de gemeente Westvoorne ernaar dat elk kind een eigen boom plant tijdens zijn/haar basisschooltijd. Zo leren wij hen (en indirect ook de ouders) het belang en de waarde van bomen in hun leefomgeving. Om dit te kunnen realiseren laat de gemeente Westvoorne ieder jaar tijdens Boomplantdag en diverse boomprojecten basisschoolkinderen uit Westvoorne bomen planten.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Persberichten