Wijziging inzameling grofvuil vanaf 1 januari

Op 12 december 2017 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het beleid op het gebied van het huishoudelijk afval voor de komende jaren. Eén van de besluiten betreft de inzameling van het grofvuil. Vanaf 1 januari 2018 wordt per kern het grofvuil eenmaal per maand aan huis opgehaald. Voor Rockanje en Tinte wordt dat de 1e donderdag van de maand en voor Oostvoorne de 2e donderdag van de maand.

De gemeente wil de scheiding van het huishoudelijk afval nog verder verbeteren. Doel is om in 2020 75% daarvan te scheiden. Momenteel is dat nog ongeveer 58%. Met de vaststelling van het afvalbeleid is besloten tot een aantal maatregelen, waaronder de beperking van de inzameling van grofvuil aan huis. Een beschrijving van alle maatregelen wordt binnenkort  gepubliceerd.

In de aanmelding van grofvuil wijzigt niets. U kunt dit zelf melden via onze website (Melding grofvuil) of telefonisch bij ons ServicePunt 14 0181.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 100 27 00.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Nieuws