Evaluatie Collegeprogramma 2015 – 2018

Nu het collegeprogramma 2015-2018 bijna is afgerond, kijken de collegeleden terug naar wat bereikt is. In de folder ‘Evaluatie Collegeprogramma’ vertellen burgemeester Peter de Jong en wethouders Bert van der Meij en Paméla Blok- van Werkhoven over de bereikte politieke speerpunten en behaalde successen. U kunt de folder lezen via westvoorne.nl/evaluatiecollegeprogramma

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 100 27 00.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Nieuws