Aanmelden gemeentelijke onderscheiding “Ereprijs Westvoorne”

De gemeentelijke onderscheiding “Ereprijs Westvoorne” is bedoeld voor personen of instanties die zich, zonder eigenbelang, bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving in de gemeente Westvoorne op sociaal, economisch, cultureel of sportief gebied. De onderscheiding wordt één keer per jaar uitgereikt tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie begin januari. 

Kent u iemand die in aanmerking komt voor deze onderscheiding, dan kunt u deze persoon voorstellen bij de gemeente. Daarvoor kunt u contact opnemen met mevrouw D. van Zoest Boller via telefoonnummer (0181) 40 81 24 of per e-mail dg.boller@westvoorne.nl. Zij kan uitleggen hoe u te werk moet gaan. Of kijk op onze website www.westvoorne.nl/ereprijs. De uiterste indieningsdatum voor deze aanvraag is 1 december.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Nieuws