Servicenummer grofvuil

  • Servicenummer grofvuil

    Mocht onbedoeld de minicontainer niet zijn geleegd of zijn er andere klachten over de inzameling, dan kunt u contact opnemen met Van Gansewinkel.

    Klachtennummer

    (0181) 33 01 00

     

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 100 27 00.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Informatie