Verzoek geheimhouding/opheffing geheimhouding persoonsgegevens

Privacy is een groot goed in Nederland. Het is dan ook niet zo dat iedereen zo maar uw gegevens bij de gemeente mag opvragen. Wel zijn er instanties die voor specifieke doeleinden uw gegevens kunnen opvragen. Wilt u dat niet om persoonlijke redenen, dan kunt u verzoeken om geheimhouding van de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Uw verzoek tot geheimhouding/opheffing geheimhouding persoonsgegevens kunt u op de volgende manier regelen:

  • u maakt gebruik van DigiD, vult het formulier digitaal in en verstuurt dit elektronisch.
  • u vult het formulier digitaal in, print het uit en stuurt het na ondertekening en voorzien van een kopie van uw legitimatiebewijs toe aan de gemeente Westvoorne, Postbus 550, 3235 AP Rockanje of geeft het af bij het team Burgerzaken.

DigiD

Bij de gemeente Westvoorne kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. Tegenwoordig kunt u met DigiD bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Aanvragen van uw DigiD inlogcode.

Wilt u meer weten over DigiD? Kijkt u dan op de website van DigiD.

logo DigiD

Formulieren en meer informatie:

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 100 27 00.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Formulierenlijst