Verklaring naamgebruik

Als u getrouwd bent (geweest) of geregistreerd partner bent (geweest) kunt u bij het gebruik van uw achternaam kiezen voor:

  • alleen uw eigen naam
  • alleen de naam van uw partner
  • de naam van uw partner gevolgd door uw eigen naam
  • uw eigen naam gevolgd door de naam van uw partner


De gemeente waar u woont kan dit voor u veranderen.

Als gekozen wordt voor een ander naamgebruik dan de eigen naam betekent dit niet, dat de eigen naam niet meer voorkomt. De eigen naam raakt men niet kwijt door deze verklaring naamgebruik. Het naamgebruik is alleen bedoeld om aan te geven hoe men door de overheid aangeschreven wenst te worden.

In het trouwboekje zal dan ook bij de regel "geslachtsnaam na huwelijk" altijd de eigen naam vermeld worden!

Let op! Dit is niet hetzelfde als een wijziging van uw achternaam. Laat u uw achternaam officieel wijzigen? Dan verandert de achternaam die u bij geboorte, erkenning of adoptie hebt gekregen. Wij verwijzen u hiervoor naar de Dienst Justis.

Aanvragen

U kunt het naamgebruik wijzigen door het formulier "Verklaring naamgebruik" in te vullen.

U kunt het formulier:

  • digitaal invullen, uitprinten en met een kopie legitimatiebewijs afgeven bij de balie van Burgerzaken of opsturen naar Gemeente Westvoorne, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje
  • digitaal invullen via DigiD. Het formulier wordt dan automatisch naar de gemeente gestuurd.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met het team Burgerzaken, Anneke Lacroix (0181) 40 80 37 of Carla Langendoen (0181) 40 80 16 of via e-mail burgerzaken@westvoorne.nl
 

Aanvragen via DigiD

Bij de gemeente Westvoorne kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. Als u het proces goed heeft doorlopen, ontvangt u binnen 3 werkdagen het uittreksel per post thuis. u hoeft dus niet naar het gemeentehuis te komen.

Aanvragen van uw DigiD inlogcode

Wilt u  meer weten over DigiD? Kijkt u dan op de website van DigiD.

Formulieren en meer informatie

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 100 27 00.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Formulierenlijst