Enquête parkeren dorpscentra

Dit item is verlopen op 19-11-2017.

In 2011 hebben wij een parkeeronderzoek uitgevoerd in de dorpscentra van Rockanje en Oostvoorne. Dit parkeeronderzoek willen wij actualiseren. 
Om inzicht te verkrijgen in de (on)mogelijkheden tot parkeren in het dorpscentrum hebben wij een enquête opgesteld. In deze enquête kunt u uw mening geven over het parkeren in het algemeen in het dorpscentrum.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Formulierenlijst