Aanvraag extra/nieuwe afvalcontainer

Naast het standaardpakket (een grijze afvalcontainer voor het restafval en een groene afvalcontainer voor het groente-, fruit- en tuinafval) is het mogelijk om over een extra minicontainer (zowel grijs als groen) te beschikken. Voor de verstrekking wordt per container een bijdrage in rekening gebracht.

Komt u in een nieuwbouw woning te wonen of is uw container beschadigd, te klein of te groot? Dan kunt u via dit formulier een container aanvragen of een verzoek doen om uw container om te ruilen.

Formulier:

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 100 27 00.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Formulierenlijst