Verordening subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie 2018 Westvoorne

Dit item is verlopen op 18-07-2018.

Met ingang van 1 januari 2018 kunnen instellingen die peuteropvang aanbieden subsidie aanvragen voor peuteropvang en voorschoolse educatie. De betreffende verordening en de bijbehorende beleidsregel is op de website van de gemeente gepubliceerd en ook op gvop.overheid.nl

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 100 27 00.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen