Verlengen proceduretermijn

Dit item is verlopen op 20-06-2018.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

Bedrijf              : Aiv-asbest
Locatie              : Langeweg 9, 3233 LM Oostvoorne
Activiteit            : Beperkte omgevingsvergunning milieu
Voor                  : Tussenopslag algemene kleine werken
Aanvraagdatum  : 26 maart 2018
Verzenddatum    : 16 mei 2018
Zaaknummer     : 999980595

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 100 27 00.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen