Vaststelling verordeningen

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat door de gemeenteraad op 12 december 2017 de hieronder vermelde verordeningen zijn vastgesteld.

 • Verordening op de heffing en invordering van staangeld 2018.
 • Verordening op de heffing en invordering van een marktgeld 2018.
 • Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting en van enkele andere rechten 2018.
 • Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018 met bijbehorende tarieventabel.
 • Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2018.
 • Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2018.
 • Verordening op de heffing en invordering van een recht voor het afvoeren van bedrijfsafval in van gemeentewege daartoe verstrekte minicontainers 2018 (verordening reinigingsrechten).
 • Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2018.
 • Verordening op de heffing en invordering van rioolrechten 2018.
 • Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2018.
 • Verordening op de heffing en invordering van leges 2018 met bijbehorende tarieventabel.
 • Tarievenverordening accommodaties 2018 met bijbehorende tarieventabel.

De verordeningen liggen voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis of zijn daar verkrijgbaar tegen de geldende legeskosten. U kunt hier alle verordeningen vinden. Op www.officielebekendmakingen.nl vindt u de rechtsgeldige publicatie.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen