Omgevingsvisie Westvoorne 2030

Dit item is verlopen op 30-03-2017.

Burgemeester en wethouders maken hierbij bekend dat de gemeenteraad op 24 januari 2017 een geconsolideerde versie van de Omgevingsvisie Westvoorne 2030 heeft vastgesteld. Aanleiding hiervoor was besluitvorming over de invulling van de omgevingsvisie voor een deel van de Annapolder. 

Op 5 juli 2016 heeft de raad de omgevingsvisie vastgesteld. Bij dat besluit was een deel van de Annapolder buiten de visie gelaten. Met het besluit van 24 januari 2017 heeft de gemeenteraad de Annapolder toegevoegd aan de omgevingsvisie. 

Inzien Omgevingsvisie Westvoorne 2030
De vastgestelde visie ligt met de diverse bijbehorende stukken vanaf 16 februari 2017 voor een ieder ter inzage. De gemeenteraad heeft besloten dat de omgevingsvisie in werking treedt op de dag na publicatie. 

De visie is te downloaden van www.westvoorne.nl/grondgebied, onder ‘Bestemmingsplannen’, ‘Geldende plannen’. De omgevingsvisie is ook te raadplegen via RO-Online, www.ruimtelijkeplannen.nl. De IMRO-code van de vastgestelde visie is NL.IMRO.0614.Omgevingsvisie-0200. Tot slot kunt u de omgevingsvisie zowel digitaal als op papier inzien bij het Servicepunt in het gemeentehuis.

Vervolg
De omgevingsvisie geeft onze visie op Westvoorne voor de langere termijn. Nu de visie is vastgesteld betekent dit niet dat daarmee het proces afgerond is. We werken bijvoorbeeld nog aan de opstelling van het Handboek kwaliteitsverbetering buitengebied. Verder geeft de omgevingsvisie diverse projecten die we als uitwerking van de visie oppakken. De visie is een dynamisch document waar we ook de komende jaren mee aan de slag blijven.

De omgevingsvisie is ook het beleidskader voor herzieningen van bestemmingsplannen. Inmiddels zijn we gestart met de actualisatie van de diverse bestemmingsplannen voor ons landelijk gebied. Dit voorjaar komen we graag met u in gesprek over de manier waarop we de omgevingsvisie verwerken in dit nieuwe omgevingsplan Buitengebied Westvoorne. 
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen