Omgevingsvergunningen ingekomen en verleend

Dit item is verlopen op 10-01-2018.

Ingekomen omgevingsvergunningen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

De activiteit bouwen

 • d.d. 10 november 2017, nr. 169220, voor het bouwen van een schuur tegen de zijgevel van de woning aan de Buitenhof 23, 3233 RL in Oostvoorne;
 • d.d. 14 november 2017, nr. 169226, voor het bouwen van een schuur op bestaande fundering aan de Lodderlandsedijk 3, 3235 KJ in Rockanje;
 • d.d. 14 november 2017, nr. 169248, voor het plaatsen van een houten carport aan de Bakenweg 3B, 3233 XA in Oostvoorne;
 • d.d. 15 november 2017, nr. 169556, voor het realiseren van een dakopbouw en aanbouw aan de woning aan de FHG v Itersonlaan 61, 3233 EJ in Oostvoorne;
 • d.d. 17 november 2017, nr. 169611, voor het bouwen van een woning aan de Zandweg 81, 3233 ES in Oostvoorne;
 • d.d. 20 november 2017, nr. 169622, voor het renoveren van de gevel (plaatsen kozijn) van de woning aan de Van der Meerweg 24, 3233 BX in Oostvoorne;
 • d.d. 21 november 2017, nr. 169643, voor het vervangen van twee kozijnen door een groot kozijn aan de voorkant van de woning aan de Goudhoekweg 39, 3233 AM in Oostvoorne.

De activiteit aanleggen in-/uitrit

 • d.d. 15 november 2017, nr. 169565, voor het aanleggen van een in-/uitrit ten behoeve van Windpark Slufterdam aan de Maasvlakte in Oostvoorne.

De activiteit slopen

 • d.d. 8 november 2017, nr. 169213, voor het verwijderen van asbest uit de woning Kantelenweg 38, 3233 RC in Oostvoorne;
 • d.d. 16 november 2017, nr. 169544, voor het slopen van een bijgebouw en schuurtje aan de Hoefweg 5a, 3233 LG in Oostvoorne;
 • d.d. 17 november 2017, nr. 169575, voor het slopen van een middenspanningsstation aan de Voorweg 21, 3233 SJ in Oostvoorne;
 • d.d. 20 november 2017, nr. 169618, voor het verwijderen van asbest uit de woning Moerbeistraat 71, 3235 EG in Rockanje.

De activiteit aanleggen

 • d.d. 14 november 2017, nr. 169275, voor het verbreden van de duinopgangen aan de 1e en 2e Slag in Rockanje.

De activiteit afwijken bestemmingsplan

 • d.d. 20 november 2017, nr. 169616, voor het realiseren van een B&B en tevens gastenverblijf aan de Strypsedijk 13, 3235 LD Rockanje.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 4 december 2017 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne. 

Verleende omgevingsvergunningen 

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

De activiteit bouwen

 • d.d. 20 november 2017, nr. 166730/2017-0154, verzonden d.d. 20 november 2017, voor het vervangen van kozijnen van de woning en het plaatsen van een carport aan de Noorddijk 5, 3235 NP in Rockanje.

De activiteit brandveiliggebruik

 • d.d. 21 november 2017, nr. 163626/2017-0127, verzonden d.d. 21 november 2017, voor het verblijf van meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar aan de Zeehoeveweg 31, 3233 XK in Oostvoorne.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.

De activiteit slopen

 • d.d. 16 november 2017, nr. 169213/2017-225, verzonden d.d. 16 november 2017, voor het verwijderen van asbest uit de woning Kantelenweg 38, 3233 RC in Oostvoorne;
 • d.d. 16 november 2017, nr. 168238/2017-221, verzonden d.d. 16 november 2017, voor het slopen van de woning aan de Chloralaan 1, 3233 VB in Oostvoorne;
 • d.d. 20 november 2017, nr. 169202/2017-224, verzonden d.d. 20 november 2017, voor het verwijderen van asbest uit de woning Frank van Borselenweg 63, 3233 TH in Oostvoorne.
   

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 100 27 00.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen